top of page

Naučna istraživanja o Low Carb ishrani (LCHF)


Napomena: Sva priložena naučna istraživanja su na engleskom jeziku. Za sažete informacije o istraživanju čitajte sekcije 'Abstract' i 'Conclusions'.

Za prevod sa engleskog jezika može Vam pomoći Google Translate.

Ovo je samo kratak pregled naučnih istraživanja koja potkrepljuju dokaze o efikasnosti i blagodeti low carb ishrane za ljudsko zdravlje. Do sada ni jedan način ishrane nije imao ovoliko naučnih dokaza!

Gojaznost


Dijabetes

Srčane bolesti

Giht

Holesterol

PCOS

Reumatoidni artritis

572 views0 comments

Recent Posts

See All

Комментарии


bottom of page