top of page

Naučna istraživanja o Low Carb ishrani (LCHF)


Napomena: Sva priložena naučna istraživanja su na engleskom jeziku. Za sažete informacije o istraživanju čitajte sekcije 'Abstract' i 'Conclusions'.

Za prevod sa engleskog jezika može Vam pomoći Google Translate.

Ovo je samo kratak pregled naučnih istraživanja koja potkrepljuju dokaze o efikasnosti i blagodeti low carb ishrane za ljudsko zdravlje. Do sada ni jedan način ishrane nije imao ovoliko naučnih dokaza!

Gojaznost


https://www.lchfishrana.com/single-post/2017/04/27/Naucna-istrazivanja---gojaznost-i-LCHF

Dijabetes

https://www.lchfishrana.com/single-post/naucna-istrazivanja-dijabetes-i-LCHF

Srčane bolesti

https://www.lchfishrana.com/single-post/naucna-istrazivanja-srcane-bolesti-i-LCHF

Giht

https://www.lchfishrana.com/single-post/naucna-istrazivanja-giht

Holesterol

https://www.lchfishrana.com/single-post/naucna-istrazivanja-holesterol-lchf

PCOS

https://www.lchfishrana.com/single-post/naucna-istrazivanja-sindrom-policisticnih-jajnika-i-lchf-ishrana

Reumatoidni artritis

https://www.lchfishrana.com/single-post/naucna-istrazivanja-reumatoidni-artritis-i-LCHF

#istrazivanja

526 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page