top of page

Uslovi korišćenja sajta 'Revolucija ishrane'

 

 

Vlasnik ovog sajta je dr Bojana Mandić 


Korišćenjem ovog sajta prihvatate dole navedene uslove korišćenja. Ako se ne slažete sa ovim uslovima korišćenja, molimo da odmah napustite ovaj sajt. 

Sve internet stranice, poruke, komentare, blogove i druge forme koje je napisala dr Bojana Mandić, nijedna od informacija nije namenjena dijagnozi ili lečenju bilo koje postojeće bolesti ili stanja i ni na koji način ne može zameniti savet izabranog lekara. Informacije na ovom sajtu su opšte prirode i nemaju za cilj da pruže lični savet. 

Autor sajta dr Bojana Mandić niti bilo ko od njenih saradnika nije odgovoran za bilo koju grešku ili propust na ovom sajtu, za informacije koje nedostaju ili nisu dostupne, kao ni za viruse koji se mogu naći na ovom sajtu. U skaldu sa tim korisnici preuzimaju odgovornost za korišćenje ovog sajta i informacije koje se nalaze na njemu. 

Informacije i preporuke o ishrani koje su predstavljene na ovom sajtu zasnovane su na naučnim istraživanjima i drugim publikacijama. Jedina namera autora ovog sajta, zasnovana na najnovijim saznanjima o ishrani, jeste da ponudi informacije o važnosti pravilne ishrane za zdravlje i da pomogne da se javnost obavesti o štetnim uticajima moderne ishrane, pretežno zasnovane na ugljenim hidratima. 

Namera ovog sajta nije da se zanemari dobar lekarski savet. Naprotiv, veoma je poželjno da se ono što korisnik saznaje sa ovog sajta podeli sa izabranim lekarom. 

Informacije i preporuke koje su saopštene na ovom sajtu pojedinac uzima na sopstveni rizik. 

Teško bolesne osobe ili koje su ranije bolovale od teških bolesti i osobe pod lekarskim nadzorom ne bi trebalo da koriste informacije sa ovoga sajta bez nadzora nadležnog lekara. 

Dr Bojana Mandić i njen saradnici nisu odgovorni za bilo koje posledice koriščenja informacija sa ovog sajta. 

Pružanje tačnih podataka 

Posetilac sajta je dužan da pruži istinite i potpune podatke koji se od njega traže u svrhu odgovaranja na pitanja postavljena lekaru. Ako se nekome elektronskim putem odgovori na pitanje to ne stvara odnos lekar – pacijent. 

Lozinke i pristup 

Posetilac sajta je u potpunosti odgovoran za očuvanje poverljivosti korisničkog imena i lozinke, kao i za sve radnje koje su izvršene pod njegovim korisničkim imenom. Nećemo biti odgovorni za štetu koja bi mogla da nastane ili koja je nastala ako neko drugi koristi vaše korisničko ime i lozinku. 

Internet Protokol (IP) adresa 

IP adresa je broj koji se dodeljuje vašem kompijuteru kada koristite internet. Ta informacija ne sadrži vaše lične podatke. Vaša IP adresa će se koristiti za prikupljanje demografskih podataka i kako bi olakšali pronalazak problema na našem serveru i upravljanje sajtom. 

Poštovanja prava intelektualne svojine 

Nosilac autorskog prava nad svim tekstovima je dr Bojana Mandić, sem ako nije naznačeno ime drugog autora. Komercijalna reprodukcija ovog sajta u celini ili delimično ili reprodukcija jedne ili više njegovih komponeniti u bilo kom obliku, zabranjena je i predstavlja povredu prava intelektualne svojine prema propisima Republike Srbije. 

Imate pravo da u nekomercijalne svrhe upotrebite tekst ili deo teksta (bez promene sadržaja) i da pri tome obavezno naznačite izvor: dr Bojana Mandić; revolucijaishrane.com. 

Nedozvoljeni sadržaji 

Ne dozvoljavamo bilo kakav oblik objavljivanja sadržaja (tekstualne, audio, video forme i bilo koje druge forme sadržaja) sledećih tipova: 

  • Prikazivanje nagih osoba, uključujući realne i apstraktne forme, forme crteža ili crtanih filmova i animacija.

  • Objavljivanje bilo kakvih informacija koje nisu u skladu sa aktuelnim zakonima, kao što su droge, ilegalni lekovi, piraterija svih vrsta, bestialnost, dečija pornografija, itd.

  • Bilo kakvo omalovažavanje na osnovu godina, pola, rase, seksualne orijentacije, religije, kao i bilo kakvo ohrabrivanje drugih individua na to.

  • Bilo kakva uputstva za ilegalno korišćenje servisa ili softvera, ili bilo koja druga inkriminišuća aktivnost.

  • Prikazivanje bilo čega i bilo koga na način koji se može protumačiti kroz definiciju nedozvoljenih sadržaja.

  • Linkovanje izvora koji su u suprotnosti sa definisanim pravilima objavljivanja

  • Bilo kakve varijante SPAM poruka, piramidalnih šema, "lanaca sreće", šema zarade, nedozvoljenih varijanti oglašavanja i sl.U slučaju pokušaja objavljivanja nedozvoljenih sadržaja, zadržavmo pravo na ukidanje naloga sa kojeg postoji pokušaj slanja ovakvih tipova sadržaja, uz prijavljivanje slučaja nadležnim organima Republike Srbije. 

Linkovi ka drugim sajtovima 

Ovaj sajt može imati linkove ka drugim sajtovima koji pripadaju trećim licima, a u svrhu pružanja više informacija. Mi nemamo kontrolu nad ovim sajtovima i ne možemo biti odgovorni za njihov sadržaj, niti zaštitu privatnosti i bezbednosti.

Organičavanje ili obustavljanje pristupa 

Saglasni ste da možemo po svom nahođenju, bez prethodnog upozorenja obustaviti vaš pristup ovom sajtu ili vam ograničiti njegovo korišćenje u bilo koje vreme iz bilo kog razloga. 

Izmena pravila i uslovi korišćenja 

Možemo u svako doba, bez prethodnog upozorenja izmeniti uslove korišćenja sajta. 
Uslovi korišćenja ovog sajta podležu propisima Republike Srbije. 

bottom of page