top of page

Naučna istraživanja - holesterol i Low Crab ishrana (LCHF)


Efekat smanjenja telesne težine na nivo lipoproteina i lipida u krvi (meta analiza)

Efekat pušeja cigareta na nivo lipida i lipiproteina u serumu

Metabolizam lipoproteina velike gustine kod sportosta i ljudi sa sedećim načinom života

Kardiovaskularni potencijal „Munster“ studije: prevalenca i prognostički značaj hiperlipidemije kod muškaraca sa sistemskom hipertenzijom

LDL holesterol nije veliki faktor rizika za ishemijsku bolest srca kod Britanaca

Američka srudija: lipoproteini velik gustine i kardiovaskularni rizici

Koncentracija lipoproteina velike gustine, triglicerida i ukupnog holesterola u ishemijskoj bolesti srca

Izveštaj National Cholesterol Education Program Expert Panel za otkrivanje, evaluaciju i lečenje visokog holesterola u krvi kod odraslih (stručni panel)

Atherosclerosis Study Group: primarna prevencija ateroskleroze

Veza između lipoproteina visoke gustine i ukupnog holesterola kod kardivaskularnog rizika i mortaliteta od kancera u sedmogodišnjoj studiji na 10 000 muškaraca

Serunsmski lipoproteini u koronarnoj srčanoj bolesti

Veza između koronarne bolesti, ateroskleroznog plaka i serumskih lipida (kvantitativna analiza)

Sniženje holesterola pomoću uobičajene dijete: vreme da ponovo razmislimo

Dnevna ishrana i nivo lipida u serumu (The Tecumseh study)

Lipoproteini velike gustine i protektivni faktori u koronarnoj bolesti srca (The Framingham Study)

681 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page