top of page

Epilepsija i Ketogena ishrana (1. deo)


ketogena ishrana za epilepsiju

Tekst je posvećen svim onim roditeljima koji su želeli da saznaju nešto više o Ketogenoj ishrani u lečenju dečije epilepsije otporne na terapiju lekovima.

Ovim tekstovima želim da dam svoj skromni doprinos u razumevanju ovo teme i pružim podršku svima koji je traže.

Keto ishrana predstavlja ekstremni vid Low Carb ishrane koji se već decenijama unazad koristi kao alternativan tretman u lečenju dečije epilepsije koja je otporna na terapiju lekovima.

Epilepsija je česta neurološka bolest kod dece, učestalosti od 41 do 187 na 100.000 dece. Iako većina slučajeva epilepsije u detinjstvu dobro reaguje na terapiju lekovima, jedna trećina pacijenata će tokom života razviti epilepsiju otpornu na lekove (DRE).

Kod takve dece ketogena dijeta (KD) se koristi se za lečenje epilepsije i to je možda i najbolje opcija lečenja.

KD-ovi mehanizmi delovanja u kontroli napadi i dalje su predmet aktivnog istraživanja ali nekoliko teorija je predloženo. KD vodi do takvog metabolizma masti u jetri da se stvaraju tri vrste ketogenih tela (KBs): betahidroksibutirat (BHB), acetoacetat i aceton.

KBs prelaze krvno-moždanu barijeru, transportuju se monokarboksilnim transporterom i postaju izvor energije u mozgu. U toku ketoze, postoji efikasniji način uklanjanja glutamata, glavnog ekscitatornog neurotransmitera u mozgu.

Acetoacetat i BHB inhibiraju glutamatnu neurotransmisiju. Kod KD se takođe poboljšava i mitohondrijalna disfunkcija koja je po nekada povezana sa patogenezom epilepsije.

Lečenje DRE (epilepsija otporna na lekove) je najčešća indikacija za KD. Efikasna je kako za parcijalne tako i za generalizovane napade. Studije su pokazale da je 30% - 60% pacijenata sa DRE koji koriste Keto ishranu imaju minimum za 50% smanjenje frekvencija napada u roku od 6 meseci.

KD se takođe pokazala korisna u nekim vrstama epilepsije kod: encefalopatije, uključujući Ohthahara sindrom, West sindrom, Lennok-Gastautov sindrom, i Dravetov sindrom. KD je najefikasniji u lečenju sindroma Doosa (generalizovana epilepsija povezana sa mioklonično-ataksičnim napadima).

keto piramida ishrane

Postepen prelazak na KD obično se počinje sa odnosom masti u odnosu na ugljene hidrate i proteine od 1: 1, pa napretkom na 2: 1, zatim na 3: 1, a ako je potrebno, odnos se može povećati i na 4: 1.

Ukupno 90% kalorija potiče od masti, 6 - 8% kalorija iz proteina, a preostale kalorije su od ugljenih hidrata. Proteini se mogu podesiti po trenutnoj težini deteta.

Hrana bogata ugljenim hidratima, kao što je: pirinač, hleb, žitarice i jednostavni šećeri su potpuno eliminisani iz ishrane (kao i kod klasične LCHF ishrane).

Jedna vrsta namirnica se bira iz svake grupe: meso, riba, povrće, mleko i masti.

Količina svake hrane izračunava se u gramima i analizira se sadržaj hranjivih materija kako bi se postigao željeni odnos baziran na potrebama pojedinih nutrijenata. Obroci bi trebalo da se mere u preciznim količinama (digitalne preciznosti).

Preporučuje se da se KD prati minimum 3 meseca da bi se testirala efikasnost ovakvog načina ishrane.

Za decu kod koje se učestalost napada smanji najmanje za 50% dijetu treba nastaviti najmanje 2 godine.

Deca koja koriste KD treba da svakih 1 do 3 meseca da odlaze na kontrolu kod lekara i dijetetičara koji su specijalizovani za Ketogenu ishranu.

neželjeni efekti keto ishrane

Neželjeni efekti

Metaboličke abnormalnosti kao što su: dehidratacija, hipoglikemija, prekomerna ketoza, metabolička acidoza i neravnoteža elektrolita su među najčešćim neželjenim efektima KD-a.

Neželjeni efekti kao što je smanjena aktivnost želuca i gastrointestinalni simptomi - bol u stomaku i povraćanje, obično su prolazni i retko zahtevaju prekid dijete ali mogu zahtevati smanjenje odnosa KD.

Hepatitis i pankreatitis su retke ali fatalne komplikacije, zato se preporučuje ekstra oprez kod pacijenata koji uzimaju antiepileptičke lekove kao što je valproinska kiselina.

KD-rizik od kamena u bubregu kreće se u rasponu od 2% do 6% i može dostići visokih 25% kod onih koji su bili na KD-u duže od 6 godina.

Administracija kalijum citrata može smanjiti rizik za 9% . Preporučuje se merenje urinarnog kalcijuma-kreatinina na početku ishrane, pa na 3 meseca.

Ultrazvuk bubrega treba razmotriti ako postoje znakovi i simptomi koji se odnose na postojanje kamenčića u bubrezima.

Zaostajanje u rastu i nedostatak vitamina

Od vitaminskih i mineralnih nedostaka, prijavljeni su: nedostatak kalcijuma i vitamina D, što može dovesti do osteopenije i osteoporoze. Zato se preporučuje upotreba nisko-ugljenohidratnih multivitamina sa mineralima i kalcijumom uz dodatak vitamina D.

Dislipidemija i kardiovaskularne bolesti

Kardiomiopatija kod dece na KD može bit viđena i u osnovi je najverovatnije mehanizam nedostatka selena. Nedostatak selena se najefikasnije rešava konzumiranjem brazilskog oraha koji ima mnogo bolja dejstva od primene veštačkih suplemenata.

Lekovi bez recepta mogu imati ugljene hidrate i mogu voditi do preokreta ketoze i pojačanja napada. Zato je neophodno adekvatno savetovanje i nega pacijenta.

Deca na KD su bezbedna ako moraju da se podvrgnu opštoj anesteziji za hirurške procedure. Međutim, potrebno je nadgledanje hipoglikemije i metaboličke acidoze.

Nije preporučljiva primena infuzija glukoze jer na taj način dete izlazi iz ketoze što samo može pojačati napade.

KD je dokazan i efikasan tretman za epilepsiju kod dece. Međutim, potrebno je adekvatno i često nadgledanje rasta i razvoja kao i laboratorijskih parametara. Nadgledanje dece na Ketogenoj ishrani od suštinskog je značaja za uspeh ove terapije i za sprečavanje, prepoznavanje i lečenje neželjenih efekata.

Zbog velike zahtevnosti ovakvog načina ishrane u poslednje vreme primenjuju se i drugi oblici Low Carb ishrane koji dovode do fiziološke ketoze, a manje su restriktivni i imaju manje neželjenih efekata. O modifikovanoj Atkins dijeti i dijeti sa niskom glikemijskim indeksom govorićemo u drugom delu, koji uskoro sledi.

Reference:


2,849 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page