top of page

Veza između dijabetesa tip 1 i celijakije (pregled naučnog istraživanja)


istraživanja dijabetes tip 1

Istraživanje (American Diabetes Associtaion), pod nazivom Većina dece sa dijabetesom tip 1 proizvodi i deponuje anti-tkivna transglutaminazna antitela u tankom crevu (Maglio i saradnici, 2009) pokazuje vezu između dijabetesa tip 1 i celijakije (intolerancije na gluten iz pšenice).

Evo kratkog pregeda tog istraživanja.

Insulin-zavisni dijabetes (tip 1 dijabetes) karakteriše autoimuno uništavanje beta ćelija pankreasa što dovodi do gubitka sekrecije insulina. T-ćelije koje reaguju na specifične beta ćelijske antigene infiltriraju endokrin pankreas i uništavaju beta ćelije.

I genetska osetljivost i faktori okruženja doprinose patogenezi dijabetesa tip 1. Postoje dokazi koji sugerišu da je imunološki sistem uključen u razvoj autoimunog dijabetesa. Pokazano je u nekoliko istraživanja da je inflamatorno stanje prisutno u strukturno normalnom crevu kod pacijenata sa dijabetesom tipa 1, sa većim nivoima proinflamatornih citokina, kao što su interleukin-1a i interleukin-4.

Utvrđeno je da je dijabetes tipa 1 povezan sa drugim autoimunim bolestima, uključujući celiakiju

Celijačna bolest je imunološki posredovana bolest koja se aktivira unosom gliadina (glutena iz pšenice) i drugih toksičnih prolamina (iz ostalih žitarica). Karakteriše je autoimuni odgovor na nivou creva koji dovodi do enteropatije.

Nekoliko autoantitela su najčešća kao što je anti-tkivna transglutaminaza (TG2). Ova antitela su prisutna u serumu (krvi) pacijenata sa celiakijom. Nekoliko studija pokazuju da se ova autoantitela prvenstveno proizvode u sluznici tankog creva.

Moguće je da su dijabetes tipa 1 i celiakija više nego povezani.

Gluten može imati uzročnu ulogu i u dijabetesu tip 1.

Ova hipoteza je predložena opažanjem izmenjenog imunološkog odgovora creva na gluten kod dijabetesa tipa 1. Kod pacijenata sa dijabetesom tipa 1, primetili smo postojanje lokalnih limfocita (T) u crevima posle rektalne primene gliadina.

Nedavno je pokazano da su specifična autoantitela koja se javljaju kod celiakije TG2 deponovani u normalnoj sluznici jejunuma pre nego što se mogu da se otkriju u cirkulaciji.

U ovoj studiji istražili smo proizvodnju i deponovanje anti-TG2 autoantitela u sluznici tankog creva kod dijabetičara tipa 1, bez obzira na prisustvo ovog autoantitela u njihovom serumu (krvi).

CILJ - Antitela protiv tkivne transglutaminaze (TG2) su serološki markeri celijačne bolesti. S obzirom na blisku povezanost celiakije i dijabetesa tipa 1, istražili smo proizvodnju i skadištenje anti-TG2 antitela u sluznici jejunuma (deo tankog creva) kod dijabetičara tipa 1. DIZAJN I METODE ISTRAŽIVANJA - Biopsija crevnih ćelija obavljene je kod 33 bolesnika sa dijabetesom tipa 1, sa normalnom arhitektonikom sluznice creva: 14 je imalo visoke nivoe (pacijenti sa potencijalnom celijakijom), a 19 su imali normalni nivo serumskih anti-TG2 antitela.

Svi uzorci biopsije istraženi su za crevne depozite IgA anti-TG2 antitela dvostrukom imunofluorescencijom.

REZULTATI imunofluorescencije pokazuju da je 11 od 14 dece sa dijabetesom tip 1 imalo povišeni nivo antitela u serumu, a 11 od 19 dece (sa normalnim serumskim nivoima anti-TG2 antitela) su imali u sluznici creva autoatitela.

Nije neočekivano, da je u grupi A (TG2 + sa pozitivnim antitelima u krvi kao i kod obolelih od celijakije), kod 78% detektovao prisustvo IgA anti-TG2 antitela na sluzokoži creva.

Već je iznenađujuće kada smo otkrili, da veliki procenat pacijenata u grupi B (TG2- koji nisu imali pozitivan antitela u serumu) ima dosta pozitivnih na prisustvo anitetla u crevima. Naime, bilo je 58% pozitivnih uzoraka.

Analiza je potvrdila da creva lokalno proizvode anti-TG2 antitela i kod dijabetesa tip 1.

ZAKLJUČCI - Naši nalazi pokazuju da postoji crevna proizvodnja i taloženje anti-TG2 antitela u sluznici jejunuma kod većine testiranih dijabetičara tipa 1.

(Učesnici studije su imali u proseku 11 godina, od 3-22 godine).

Šta nam jednostavno rečeno govori ova studija?

Veza između autoimunih bolesti kao što je dijabetes tip 1 i celijakije zaista postoji i to u autoimunom odgovoru koji potiče iz creva. Zato je važno detaljno istražiti i razmotriti moguće terapeutske efekte usmerene na creva kada je u pitanju lečenje dijabetes tip 1.

Ovde se krije još jedan odgovor zašto je potrebno da dijabetičari kažu – Zbogom, glutenskim žitaricama i to pre svega pšenici.

1,261 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page