top of page

Naučna istraživanja - srčane bolesti i Low Carb ishrana


Stvaran uzrok srčanih bolesti – dr Uffe Ravnskov

Uloga insulina u metabolizmu proteina

Efekat insulina na mišićno I masno tkivo

Efekti Insulina na kinetiku metionina I homocisteina kod dijabetesa 2 sa nefropatijom

Metabolizam esencijalnih masnih kiselina kod gojaznih I Insulin rezistentnih pacijenata

Homocistein i cistein u Hordaland homocistein studiji - da li je cistein karika u metabolizmu aminokiselina I lipida

Metabolizam aminokiselina kod insulin rezistentnih I gojaznih

Formiranje I destrukcija fibrozne kape; kritična važnost proliferacije, migracije glatkih mišićnih ćelija I formiranje matriksa

Patogeneza ateroskleroze, mulitifaktorijalni proces

Estrogen signalizacija I kardiovaskularne bolesti

Zaštitni efekat estrogena na kadriovaskularni sistem

Poreklo ateroskleroze u detinjstvu I adolescenciji

Aterosklerozne, kardiovaskularne bolesti počinju u detinjstvu

431 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page